Παρουσίαση της Olympic Idea στα Ελληνικά με χαρτί και μολύβι

Εδώ θα βρείτε μια παρουσίαση της Olympic Idea στα Ελληνικά. Ένα σημαντικό εργαλείο για τη δουλειά μας ώς δικτυωτές είναι οι offline παρουσιάσεις! Δηλαδή παρουσιάσεις που κάνετε χωρίς υπολογιστή. Τα όπλα σας είναι ένα στυλό και χαρτί και πρέπει μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να δείξετε σε κάποιον την ιδέα της Olympic Idea και να κάνετε μια παρουσίαση. Με αυτό το βίντεο σας δείχνω πώς το επιτυγχάνετε αυτό.

Leave A Comment